ترولستان
اس ام اس , سرگرمی , خنده , ترول

سامانه افزایش بازدید 24 آی پی
سه شنبه 15 دی 1394 :: نویسنده : امین

 

 


هر چند که از آینه بی رنگ تر است / از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

بشکن دل بی نوای ما را ای رفاقت ! / این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است . . .

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را

آنچنان برافشانم کز طلب خجل مانی . . .

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

من از پاکدلانم که زکس کینه ندارم

یک شهر پُر ا ز دشمن و یک دوست ندارم . . .

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

دشمن اگر کُشت به دوست می توان گفت

با کی بتوان گفت این که دوست مرا کُشت . . .

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

طاق شد طاقتم ای دوست، ملامت بگذار

که به اندک سخنی می شکند قلب رقیق . . .

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

عشق آمد و شد چونم اندر رگ و پوست / تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست

اجزای وجودم همگی دوست گرفت / نامی است ز من بر من و باقی همه اوست . . .

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

فریاد مردمان همه از دست دشمن ست

فریاد ما از دل نامهربان دوست . . .


  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

آخر چه شد که این همه نامهربان شدی


چیزی که خوش نداشتم ای دوست! آن شدی . . .
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

 

نوع مطلب : اس ام اس رفاقتی، 
برچسب ها : اس ام اس، پیامک، اس ام اس معرفتی، ترولستان، اس ام اس جدید، پیامک جدید، sms،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 13 دی 1394 :: نویسنده : امین

 

 

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم . . .

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

ما شقایق های باران خورده ایم / سیلی نا حق فراوان خورده ایم
ساقه احساسمان خشکیده است / زخم ها از باد و طوفان خورده ایم

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

سرافرازم نمی سازی به دشنامی و پیغامی
اگر صلح است پیغامی وگر جنگ است دشنامی . . .

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

هرکـس به طریقی دل ما میشکند / بیگانه جدا ، دوست جدا میشکند
بیگانه اگر میشکند حرفی نیست / من در عجبم دوست چرا میشکند . . .

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

نوع مطلب : اس ام اس رفاقتی، 
برچسب ها : اس ام اس، پیامک، اس ام اس معرفتی، ترولستان، اس ام اس جدید، پیامک جدید، sms،
لینک های مرتبط :
جمعه 9 خرداد 1393 :: نویسنده : امین

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
گاهی آدم احتیاج داره یکی بیاد بزنه رو شونه ش، بگه : “هی رفیق ! از چیزی ناراحتی ؟
اونوقت آدم برگرده بگه : “آره رفیق، ازهمه چی

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
دشمن اگر کُشت به دوست می توان گفت
با کی بتوان گفت این که دوست مرا کُشت
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
طاق شد طاقتم ای دوست، ملامت بگذار
که به اندک سخنی می شکند قلب رقیق
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
عشق آمد و شد چونم اندر رگ و پوست / تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست
اجزای وجودم همگی دوست گرفت / نامی است ز من بر من و باقی همه اوست
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
فریاد مردمان همه از دست دشمن ست
فریاد ما از دل نامهربان دوست
نوع مطلب : اس ام اس رفاقتی، 
برچسب ها : اس ام اس، پیامک، اس ام اس معرفتی، ترولستان، اس ام اس جدید، پیامک جدید، sms،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 7 خرداد 1393 :: نویسنده : امین

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
سلام، خداحافظ
چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید، بلکه باز شود این در باز شده بر دیوار
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمی دانم
شوم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
کسی لاف وفا داری زند با بی وفای خود
که او را بهر خود خواهد، نه او را از برای خود
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
ز نامردان علاج درد خود جستن، بدان ماند
که خار از پا برون آرد کسی، با نیش عقربها
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
آنان که جان فدای نگاری نکرده اند
همکارشان مباش که کاری نکرده اند
نوع مطلب : اس ام اس رفاقتی، 
برچسب ها : اس ام اس، پیامک، اس ام اس معرفتی، ترولستان، اس ام اس جدید، پیامک جدید، sms،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 6 خرداد 1393 :: نویسنده : امین

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
گاهی آدم احتیاج داره یکی بیاد بزنه رو شونه ش، بگه : “هی رفیق ! از چیزی ناراحتی ؟
اونوقت آدم برگرده بگه : “آره رفیق، ازهمه چی

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
دشمن اگر کُشت به دوست می توان گفت
با کی بتوان گفت این که دوست مرا کُشت
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
طاق شد طاقتم ای دوست، ملامت بگذار
که به اندک سخنی می شکند قلب رقیق
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
عشق آمد و شد چونم اندر رگ و پوست / تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست
اجزای وجودم همگی دوست گرفت / نامی است ز من بر من و باقی همه اوست
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
فریاد مردمان همه از دست دشمن ست
فریاد ما از دل نامهربان دوست
نوع مطلب : اس ام اس رفاقتی، 
برچسب ها : اس ام اس، پیامک، اس ام اس معرفتی، ترولستان، اس ام اس جدید، پیامک جدید، sms،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 خرداد 1393 :: نویسنده : امین

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
چه خلاف سر زد از ما که، در سَرای بستی
بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
اگر گویم نهال قامتت دلجوست می رنجی / وگر گویم سر زلف تو عنبر بوست می رنجی
شکایت چون کنم از جور چشم فتنه انگیزت / که گویم تو را بالای چشم ابروست می رنجی
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
از زندگانی ام گِله دارد جوانی ام
شرمنده جوانی از این زندگانی ام
دارم هوای صحبت یاران رفته را
یاری کن ای اجل که به یاران رسانی ام
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست
حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم

نوع مطلب : اس ام اس رفاقتی، 
برچسب ها : اس ام اس، پیامک، اس ام اس معرفتی، ترولستان، اس ام اس جدید، پیامک جدید، sms،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 خرداد 1393 :: نویسنده : امین
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
پدرم گفت و چه خوش گفت که در مکتب عشق
هر کسی لایق آن نیست که بردار شود
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
از تو وفا نخیزد، دانی که نیک دانم
از من جفا نیاید دانم که نیک دانی
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
از گلوی خود بریدن وقت حاجت همت است
ورنه هرکس وقت سیری پیش سگ نان افکند
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
خارد از پشت مرا انگشت من / خم شود از بار منت پشت من
همتی کو تا نخارم پشت خویش / وارهم از منّت انگشت خویش
  اس ام اس های رفاقتی ترولستان
نی خداحافظ به من گفتی و نی کردی وداع
از برم بیگانه وار، ای آشنا رفتی، برو

نوع مطلب : اس ام اس رفاقتی، 
برچسب ها : اس ام اس، پیامک، اس ام اس معرفتی، ترولستان، اس ام اس جدید، پیامک جدید، sms،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 خرداد 1393 :: نویسنده : امین

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج
آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

بس که نادیدنی از دوست و ز دنیا دیدم
روشنم گشت که آسایش نابینا چیست

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

سرنوشتم اگر اینست که می بینم
حکم تغییر قضا را به که باید گفت؟
آی خط خوردگی صفحه پیشانی من!
این همه خط خطا را به که باید گفت … ؟

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

ای دوست به کام دشمنانم کردی
بودم چو بهار چون خزانم کردی

  اس ام اس های رفاقتی ترولستان

گر بر سر نفس خود امیری مَردی / ور بر دگری نکته نگیری مَردی
مَردی نبُود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده ای بگیری مَردی

نوع مطلب : اس ام اس رفاقتی، 
برچسب ها : اس ام اس، پیامک، اس ام اس معرفتی، ترولستان، اس ام اس جدید، پیامک جدید، sms،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
معرفی سایت
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات